twitter
RSS not configured
rss

12 дек.

Директор ДГ № 64 „Първи юни” – Дочка Мичева

dmicheva@dg64.eu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1. Педагогически персонал

 • Веселинка Ганчева Радева – ст. уч.
 • Елена Стоянова Димитрова – ст. уч.
 • Еленка Живкова Иванова – ст. уч.
 • Лидия Иванова Тохчева – ст. уч.
 • Румяна Василева Вълчева – ст. уч.
 • Светла Маринова Лазарова –  ст. уч.
 • Анна Георгиева Дякова – учител по музика
 • Евдокия Василева Първанова – ст.учител
 • Цветанка Кирилова Мянкова – учител
 • Марионела Василева Господинова – ст.учител
 • Магдалена Иванова Найденова- учител
 • Милена Николова Първанова – учител
 • Наталия Степановна Сапунжи – учител
 • Милена Методиева Дишкова – учител
 • Мариана Цветанова Лилкова – ст.учител
 • Светла Стоянова Таскова – учител
 • Яна Георгиева Литвин – учител
 • Екатерина Боянова – логопед
 • Десислава Здравчева Димитрова – психолог
 • Мария Лазарова – ресурсен учител

2. Административен персонал:

 • Лора Любчева Илиева– зам. директор
 • Станка Иванова Грамова – ЗАТС
 • Красимира Веселинова Гергинова – домакин
 • Лора Симеонова Декина – счетоводител

3. Помощен персонал:

 • Любка Величкова Иванова – помощник възпитател
 • Лидия Асенова Христова – помощник възпитател
 • Нели Илиева Никодимова – помощник възпитател
 • Валентина Христова Колданска – помощник възпитател
 • Андрей Григоров Спасов – работник поддръжка
 • Роза Йорданова Ангелова – помощник възпитател
 • Радка Владова Спасова – перач
 • Галина Славчова Рангелова – главен готвач
 • Катя Цветкова Янева – обслужващ персонал
 • Елена Стоянова Нарева – обслужващ персонал
 • Костадинка Костадинова Хаджииванова – работник кухня
 • Камелия Георгиева Ачова – помощник възпитател
 • Тодорка Георгиева Костова – помощник възпитател
 • Виолета Иванова Рангелова – помощник възпитател
 • Албена Стефанова Рангелова – помощник възпитател
 • Катя Цветанова Методиева – помощник възпитател
 • Емилия Илиева Евстатиева – помощник възпитател
 • Гергана Веселинова Димитрова – помощник възпитател

4. Медицински персонал:

 • м.с. Александра Чечова
 • м.с. Василка Чобанска
 • м.с. Мариана Ставрева
 • м.с. Мариана Стойова
 • м.с. Мария Фотева
 • м.с. Лили Стефанова
 • м.с. Виолета Тодорова

 

12 дек. | 0 Replies
error: Съдържанието на тази страница е защитена!