twitter
RSS not configured
rss

12 дек.

Уважаеми родители,

благодарим Ви, че се доверихте на екипа на ДГ№64 „Първи юни“.

Уведомяваме Ви, че на 12.06.2019г. от 17.00ч. ще се проведе родителска среща за всички новозаписани деца от прием 2019г. на ИСОДЗ.

Срещата ще се проведе в салона на детската градина.

Присъствието Ви е желателно.

 

Ето как нашата градина празнува своя 35-годишен юбилей!

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ОТ ГОСПОДИН МИЛКО МЛАДЕНОВ,

КМЕТ НА РАЙОН „ЛЮЛИН“

 

 

 

 

Искрени благодарности за топлите думи и подкрепата, която ни оказва господин Милко Младенов, кмет на район „Люлин“.

Благодарим и на господин Венцислав Стаматковски и на госпожа Анита Атанасова за съпричастността и помощта, която ни оказват в съвместната ни работа.

 

 

 

Г-жа Мичева награди с плакети и грамоти част от екипа за тяхната дългогодишна и професионална работа!

МЕД. СЕСТРА  АЛ.ЧЕЧОВА
СТ.УЧИТЕЛ ЕЛЕНА СТОЯНОВА

МЕД. СЕСТРА В. АНГЕЛОВА

МЕД. СЕСТРА ЛИЛИ СТЕФАНОВА

МЕД. СЕСТРА                 М. СТАВРЕВА

СТ. УЧИТЕЛ ЕЛЕНКА ИВАНОВА

След края на тържеството –  тишина!

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Най – учтиво Ви каним  да изживеете  едно невероятно приключение с юбилейната програма на   ДГ№64 ”Първи юни”.

То започва с разглеждане на Музея на нашата детска градина, в който са събрани спомени ни. Ще можете да се потопите в атмосферата на отминалото време.

Следва нашата прекрасна библиотека,   която предлага интересни книги за малките читатели.

Ще имате възможността да се насладите на  невероятния талант на децата от ДГ№64 „Първи юни”, изразен в тяхното творчество.

А за да бъде още по – весело останете за празничния концерт по случай 35 години  ОДЗ/ДГ №64 „Първи Юни”!

Специални гости на събитието ще бъдат децата от ДГ№95 „Омайниче”.

Очакваме Ви на 04.06.2019г. от 17.00ч. с много настроение и усмивки!

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

Във връзка с приема на деца, класирани чрез ИСОДЗ, уведомяваме,
че директорът на ДГ №64″ Първи юни“ ще записва новоприетите деца всеки ден от 11.00ч. до 13.00ч. и от 14.00ч. до16.00ч.

 

 

 

ПРОЛЕТТА ДОЙДЕ В НАШАТА ГРАДИНА!


ДГ№64 „Първи юни“ организира дни на отворените врати в периода 22.04.-25.04.2019г. от 9.00 до 10.00ч. и от 13.00 до 14.00ч.

С тази инициатива каним всички настоящи и бъдещи родители да посетят нашата детска градина и да се запознаят с отличните условия за отглеждане и възпитание на децата.

Уважаеми родители, вие ще можете да задавате въпроси към педагогическите кадри и медицински специалисти. Ще имате възможност да разгледате кабинетите, в които нашите специалисти/ресурсен учител, педагог, логопед/оказват допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Ние ще отговорим на въпроси, които ви вълнуват.

Ще ви очакваме в посочените режимни моменти.

 

 

 

ИЗЛОЖБА ПО БДП НА ДЕЦАТА ОТ III и IVгр.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ!

Заповед

Заповед

 

ВАЖНО!

 

Датата на родителската среща за II-те групи се променя за 1.октомври 2018г. от 17.00ч.

Промяната се налага поради съвпадение на датата за родителска среща в  79СОУ „Индира Ганди“.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018\ 2019г

 

Родителски срещи

Уважаеми родители, предлагам на вниманието Ви родителските срещи за новата 2018 / 2019 учебна година.

На 18 септември, 2018г. –  IБ „Светулки“ и IА „Звездичка“

На 19 септември, 2018г. – 5-6 годишни ПГ за училище, „Щурче“ и „Лъвчета“

На 20 септември, 2018г. –  6-7 годишни ПГ за училище  “ Мечо Пух“ и “ Палавници“

На 1 октомври, 2018г. –   IIА „Бърборко“ и IIБ „Слънчице“

На 26 септември, 2018г. – Детски ясли “ Балон“ и  „Бонбон“

РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 17.00 ЧАСА В САЛОНА НА  ДГ

Присъствието е  задължително. Напомням, че срещата е родителска и се провежда без присъствието на деца. 

 

  1. В ДГ№64 „Първи юни“ втора година работи Специална разновъзрастова група за деца със специални образователни потребности. С тях работи екип от психолог, логопед , ресурсни учители, както и учители със специалност предучилищна педагогика, за тяхното обучение,  интегриране и приобщаване, съобразно здравословните и възрастови особености на всяко дете.

Децата със специални образователни потребности се приемат от директора, след представяне на необходимите документи.

Дочка Мичева
директор на ДГ № 64 „Първи юни“

 

  1. НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
  2. Лична здравно-профилактична карта – актуална, в началото на всяка учебна година;
  3. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остри заразни заболявания и паразити /валидността на медицинската бележка е 3 дни/.

3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии – представят се нови изследвания микробиология!

  1. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!
  2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
  3. При отсъствие на детето по здравословни причини се представя медицинска бележка от личния лекар за здравословното състояние на детето и липсата на контакт със заразно болен.

Забележка:

Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием за деня на детето Ви.

 

За повече информация – на интернет страница на ДГ № 64 „Първи юни” : http://dg64.eu/ или на телефоните на ДГ № 64 „Първи юни“ СО Район „Люлин“

 

 

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

 

  Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание писмо, получено от екипа на Националната програма за профилактика на орални заболявания на децата на МС на РБългария.

 

 

УВАЖАЕМА/И  Г-ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР,

 

В съответствие с Писмото на г-жа Таня Михайлова, зам.министър на образованието и науката, се обръщаме към Вас с предложение да съдействате за активна профилактична работа по информиране родителите на подлежащите за силанизиране деца в повереното Ви училище.

Министерският съвет на Република България, респективно МЗ и МОН, стартира за поредна година безплатно покриване със силанти на първите постоянни молари на децата до навършена 8-годишна възраст.

Това силанизиране предотвратява напълно най-уязвимото съзъбие от кариес и е безценно за подрастващите.

Наша обща отговорност е тези осигурени от държавата мерки за децата да бъдат разгласени максимално и да постигнем максимален резултат – безплатно предпазени детски зъбки. В този дух е и Писмо № 9105-273 / 27.08.2018 г. на Зам.министъра на образованието и науката Таня Михайлова.

Молим да запознаете Вашите колеги с тези възможности и те от своя страна да разяснят на родителите от съответните класове за необходимостта и възможностите на тази Национална профилактична програма на МС на РБългария.

Имаме възможност да Ви предоставим съответни разяснения и печатни материали – листовки и плакати за силанизиране (показани като Приложение) при поискване от Ваша страна на тел. 02 9877207.

Силанизирането е безплатно организирано само
до 20 НОЕМВРИ, 2018 год.

Родителите следва да се обърнат за справки и да заявят желание за силанизиране на Национален безплатен телефон – 080014546 или на тел.0293559355.

Също така родителите би следвало да попълнят предварително, ако имате възможност да го предоставите, и приложеното Информирано съгласие, ако не – то ще им бъде предоставено от съответния зъболекар.

Поздрави от нас и оставаме отворени за делово сътрудничество.

 

От екипа на Националната програма

за профилактика на орални заболявания

на децата на МС на РБългария.

 

Грамота от школата по народни танци

Капачки за бъдеще

 

Записване на новоприетите деца за новата учебна 2018/2019г.-всеки делничен ден от 09:00-17:30ч. в крило Администрация“. Последен ден за записване от класиранията-до 16:30ч.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В Държавен вестник, бр.34/28.04.2017г. е публикувано ПМС №78/21.04.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, с който се правят следните изменения:
1. Считано от 02.05.2017г. не се изисква служебна бележка на хартиен носител, издавана от детската градина, при подаване на молба за детски добавки.
2. Информацията за записаните деца в групите за задължителна подготовка, се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН.
3. Ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация от детската градина за допуснатите повече от 3 дни неизвинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.
4. В случаите на преместване на дете по време на учебната година, в периода от 15.09 до 31.05, детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.
Този нормативен акт отменя задължението детската градина да издава служебни бележки при подаване на молби за детски добавки, както и в началото на учебната година за записаните деца!!!

 

В ДГ №64 „Първи юни“ от началото на учебната 2016/2017г. е разкрита Специална група за Подкрепа на личностното развитие на деца със специални образователни потребности. В градината работят следните специалисти: психолог, логопед и ресурсен учител.

        Приемно време на учителите с родители:

              всеки делничен ден между 13-14ч.

                 Консултации на психолог с родители:

                      понеделник-8-8:30ч. вторник: 12-12:30ч. сряда: 8-8:30ч. петък: 12-12:30ч.

                       Консултации на логопед с родители:

                          Всеки делничен ден между 8:30-9ч.

                            Консултации на ресурсен учител с родители:

                          сряда и петък: 8-8:30ч.

Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни стандарти на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, околен свят,конструиране и технологии, изобразително изкуство, музика и физкултура.

В Детска градина № 64 „Първи юни“ децата имат възможност да общуват и се развиват в различни сфери на изкуството, в спорта, да изучават английски език.

Детското заведение организира и провежда ски-училище и летен отдих на море. В концертните продукции на малчуганите детските песни, актьорското майсторство, фолклорните ритми, латинотанците и модерният балет доставят истинско удоволствие на публиката.

Със спортен хъс малките момчета участваха в градското първенство футбол, организирано от ДФК „Лъвчета“.

Притежаваме множество грамоти, удостоверяващи постиженията на малките художници от ателие по изобразителни и приложни изкуства „Приказен свят“ с национални и международни награди за своите творби.

12 дек. | 0 Replies
error: Съдържанието на тази страница е защитена!