twitter
RSS not configured
rss

30 окт.

Проект – „Алтернативни форми на обучение в детската градина за екологичното възпитание на децата чрез труд“

ПМС 129 – за подпомагане на физическото възпитание и спорт в детските градини и училищата

ПМС 308 за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от ПГ в ДГ и училищата и на учениците от I до IV клас

Схема „Училищен плод“ по образец утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“

 

30 окт. | 0 Replies
error: Съдържанието на тази страница е защитена!