twitter
RSS not configured
rss

12 дек.

Грамота от школата по народни танци

Капачки за бъдеще

 

Записване на новоприетите деца за новата учебна 2017/2018г.-всеки делничен ден от 09:00-17:30ч. в крило Администрация“. Последен ден за записване от класиранията-до 16:30ч.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В Държавен вестник, бр.34/28.04.2017г. е публикувано ПМС №78/21.04.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, с който се правят следните изменения:
1. Считано от 02.05.2017г. не се изисква служебна бележка на хартиен носител, издавана от детската градина, при подаване на молба за детски добавки.
2. Информацията за записаните деца в групите за задължителна подготовка, се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН.
3. Ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация от детската градина за допуснатите повече от 3 дни неизвинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.
4. В случаите на преместване на дете по време на учебната година, в периода от 15.09 до 31.05, детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.
Този нормативен акт отменя задължението детската градина да издава служебни бележки при подаване на молби за детски добавки, както и в началото на учебната година за записаните деца!!!

 

В ДГ №64 „Първи юни“ от началото на учебната 2016/2017г. е разкрита Специална група за Подкрепа на личностното развитие на деца със специални образователни потребности. В градината работят следните специалисти: психолог, логопед и ресурсен учител.

        Приемно време на учителите с родители:

              всеки делничен ден между 13-14ч.

                 Консултации на психолог с родители:

                      понеделник-8-8:30ч. вторник: 12-12:30ч. сряда: 8-8:30ч. петък: 12-12:30ч.

                       Консултации на логопед с родители:

                          Всеки делничен ден между 8:30-9ч.

                            Консултации на ресурсен учител с родители:

                          сряда и петък: 8-8:30ч.

Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни стандарти на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, околен свят,конструиране и технологии, изобразително изкуство, музика и физкултура.

В Детска градина № 64 „Първи юни“ децата имат възможност да общуват и се развиват в различни сфери на изкуството, в спорта, да изучават английски език.

Детското заведение организира и провежда ски-училище и летен отдих на море. В концертните продукции на малчуганите детските песни, актьорското майсторство, фолклорните ритми, латинотанците и модерният балет доставят истинско удоволствие на публиката.

Със спортен хъс малките момчета участваха в градското първенство футбол, организирано от ДФК „Лъвчета“.

Притежаваме множество грамоти, удостоверяващи постиженията на малките художници от ателие по изобразителни и приложни изкуства „Приказен свят“ с национални и международни награди за своите творби.

 

12 дек. | 0 Replies
error: Съдържанието на тази страница е защитена!